Informații succinte referitoare la procesarea datelor cu caracter personal în societatea noastră în scopuri de marketing

Ne cerem permisiunea de a te informa succint în legătură cu procesarea datelor tale cu caracter personal, această informație nevizând datele cu caracter personal ale persoanelor juridice, inclusiv denumirea, forma juridică și datele de contact ale persoanei juridice.

1. Cine este administratorul datelor tale cu caracter personal?

Administratorul datelor tale cu caracter personal este societatea Footshop s.r.o., având sediul în Pobřežní 667/78, 186 00, Praga 8, Republica Cehă, număr de identificare: 24288128, e-mail: clienti@footshop.eu, tel.: +40 312 295 453 (denumită în continuare „Administrator“).

2. În ce situații vom procesa datele tale cu caracter personal?

А) Când procesăm datele în baza consimțământului tău?

Îți vom cere furnizarea consimțimântul, dacă nu ești încă clientul nostru înregistrat și nici nu am încheiat cu tine un alt raport de afaceri similar în conformitate cu cerințele motivului nr. 47 din Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (în engl. General Data Protection Regulation, denumit în continuare „Regulament GDPR“) și dorești să primești de la noi oferte de marketing.

B) Când procesăm datele fără consimțământul tău?

Fără consimțământul tău putem procesa datele tale cu caracter personal în baza următoarelor titluri juridice și pentru următoarele scopuri:

a) Titlul juridic: Executarea contractului sau executarea măsurilor adoptate înainte de încheierea contractului la cererea ta.

Scopul:

b) Titlul juridic: Protecția drepturilor și a intereselor legitime ale Administratorului.

Scopul:

c) Titlul juridic: Îndeplinirea obligației juridice decurgând din lege.

Scopul:

3. Ce date cu caracter personal procesăm în legătură cu tine?

Procesăm următoarele dare cu caracter personal:

4. Din ce surse provin aceste informații?

Datele tale cu caracter personal procesat e de către Administrator în scopurile descrise la punctul 2 al prezentelor informații provin exclusiv de la tine, deci datele pe care ni le-ai furnizat/și de exemplu, în legătură cu încheierea contractului (prin cumpărare de produse) sau ni le-ai furnizat / și pentru scopurile programului pentru client și înregistrarea în acesta.

5. Cine este destinatarul datelor tale cu caracter personal?

Datele tale cu caracter personal le predăm, în cazuri justificate și doar în limita strict necesară sau menționată, către următoarele categorii de destinatari:  

6. Ce drepturi ai în ceea ce privește procesarea datelor tale cu caracter personal?

În ceea ce privește datele tale cu caracter personal, ai următoarele drepturi:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau procesate într-un alt mod;

b) ai revocat consimțământul în baza căruia datele tale cu caracter personal au fost procesate și nu există niciun alt motiv juridic pentru procesarea acestora;

c) ai ridicat o obiecțiune împotriva faptului ca obiectul adoptării deciziilor bazate pe procesarea automatizată să fie datele tale cu caracter personal și nu există motive juridice justificate pentru o astfel de procesare a acestora sau ai ridicat o obiecțiune împotriva procesării datelor tale cu caracter personal pentru scopurile de marketing direct;

d) Datele tale cu caracter au fost procesate în contradicție cu legea.

e) Datele tale cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru îndeplinirea obligației juridice stabilite în cadrul dreptului Uniunii sau al statului membru, care se referă la Administrator.

a) ai negat exactitatea datelor tale cu caracter personal, și anume pe perioada necesară pentru ca Administratorul să poată verifica exactitatea datelor cu caracter personal;

b) procesarea datelor tale cu caracter personal este în contradicție cu legea, dar tu refuzi ștergerea acestor date și, în loc de aceasta, ceri restricționarea utilizării acestora;

c) Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopuri de procesare, exercitarea sau apărarea drepturilor juridice;

d) ai ridicat o obiecție contra procesării datelor tale cu caracter personal potrivit art. 21 alin. 1 din Ordinul GDPR, până ce nu se va verifica dacă motivele justificate ale Administratorului prevalează asupra motivelor tale legitime.

7. Este consimțământul tău la procesarea datelor tale cu caracter personal voluntar sau obligatoriu?

Îți vom cere furnizarea consimțimântul, dacă nu ești încă clientul nostru înregistrat și nici nu am încheiat cu tine un alt raport de afaceri similar în conformitate cu cerințele motivului nr. 47 din Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal  și tu vrei să primești de la noi ofertele de marketing. Furnizarea acestui consimțământ este cu totul voluntară. Furnizarea acestui consimțământ nu este o condiție pentru obținerea vreunui produs sau serviciu ofertat de către societatea noastră.

8. Este posibilă revocarea consimțământului la procesarea datelor cu caracter personal furnizat?

Consimțământul furnizat pentru scopuri de marketing poate fi revocat oricând.

9. Cum poți revoca consimțământul la procesarea datelor cu caracter personal?

Consimțământul tău la procesarea datelor tale cu caracter personal îl poți revoca printr-o înștiințare scrisă trimisă pe adresa societății noastre sau adresa de e-mail: clienti@footshop.eu.

10. Cum te poți apăra împotriva marketingului direct efectuat fără consimțământul tău?

Ai oricând dreptul de a ridica o obiecție contra unei astfel de procesări a datelor tale cu caracter personal la oricare dintre contactele noastre menționate la punctul 1.

11.Alte informații referitoare la datele cu caracter personal în condiții de afaceri.

Alte informații detaliate referitoare la procesarea datelor tale cu caracter personal găsești în termenii și condițiile noastre accesibile pe https://www.footshop.eu/ro/content/1-termeni-si-conditii.