TERMENI ȘI CONDIȚII

ale societății comerciale Footshop s.r.o.
având sediul în Pobřežní 667/78, 186 00, Praga 8, Republica Cehă
număr de identificare: 24288128,
înregistrate la Registrul Comerțului de pe lângă Curtea Municipală din Praga, inserarea 192700, secțiunea C pentru vânzarea produselor prin intermediul magazinului on-line situat pe adresa de internet www.footshop.eu/ro

 

Acești termeni și condiții (denumite în continuare „Termeni și condiții“) ale societății comerciale Footshop s.r.o., având sediul în Pobřežní 667/78, număr de identificare: 24288128, înregistrate la Registrul Comerțului de pe lângă Curtea Municipală din Praga, inserarea 192700, secțiunea C (denumită în continuare „vânzător“) reglementează, în conformitate cu prevederile art. 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 Culegere, Cod civil ceh (denumit în continuare „Cod civil“) drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante constituite în baza contractului de vânzare-cumpărare (denumit în continuare „Contract de Vânzare-Cumpărare“) încheiat între Vânzător și o altă persoană fizică (numită în continuare „Cumpărător“) prin intermediul magazinului pe internet al Vânzătorului. Magazinul pe internet este operat de către Vânzător pe site-ul web situat pe adresa de internet www.footshop.eu/ro (denumit în continuare „Website“), și anume prin intermediul interfeței site-ului web (denumită în continuare „Interfața Web a Magazinului“).

 

CUPRINS

 1. Prevederi introductive

 2. Cont de utilizator

 3. Comunicare, înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, către clientul care este consumator

 4. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

 5. Prețul produselor și condițiile de plată

 6. Abandonarea contractului de vânzare-cumpărare

 7. Transport și livrare produse

 8. Drepturi din prestații defectuoase

 9. Alte drepturi și obligații ale părților contractante

 10. Declarație privind protecția vieții private

 11. Proprietatea intelectuală

 12. Prevederi finale

 

I.

Prevederi introductive

 1. Termenii și condițiile nu se referă la cazurile când persoana, care are de gând să cumpere produse de la vânzător, este o persoană juridică sau o persoană care, în cursul comandării produselor, acționează în cadrul activității sale de afaceri sau în cursul exercitării independente a ocupației sale.

 2. Prevederile diferite de acești termeni și condiții se pot negocia în cadrul contractului de vânzare-cumpărare. Prevederile diferite din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate înaintea prevederilor cuprinse în acești Termeni și condiții.

 3. Prevederile cuprinse în acești Termeni și condiții sunt parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare și Termenii și condițiile sunt întocmite în limba română.

 4. Textul Termenilor și condițiilor și al părților componente ale acestora poate fi modificat sau completate esențial și unilateral de către vânzător în conformitate cu legea. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile cosntituite cumpărătorului înainte de intrarea în vigoare a noului conținut al Termenilor și condițiilor sau a părților componente ale acestora.

II.

Contul de utilizator

 1. În baza înregistrării cumpărătorului efectuată pe site-ul web, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator (denumit în continuare „cont de utilizator“). 

 2. În cazul în care interfața web a magazinului permite, Cumpărătorul poate comanda mărfuri fără înregistrare, direct din interfața web a magazinului.

 3. În cursul înregistrării pe website și al comandării produselor, cumpărătorul este obligat să specifice informații corecte și adevărate. Datele menționate în contul de utilizator trebuie să fie actualizate de către cumpărător cu ocazia fiecărei modificări. Datele menționate de către cumpărător în contul de utilizator și în cursul comandării produselor sunt considerate de către vânzător ca fiind corecte.

 4. Datele furnizate de Cumpărător în timpul înregistrării sunt împărțite în câmpuri obligatorii și câmpuri opționale. Câmpurile obligatorii sunt date necesare pentru încheierea și implementarea Contractului de Cumpărare între Vânzător și Cumpărător. Câmpurile opționale pot fi furnizate în mod voluntar Vânzătorului de către Cumpărător și aceste date furnizate în mod voluntar pot spori confortul Vânzătorului în timpul îndeplinirii contractului sau pot fi utilizate pentru a personaliza Cumpărătorul pentru o mai bună direcționare a mesajelor comerciale.

 5. Accesul la contul de utilizator este securizat cu ajutorul numelui și a parolei de utilizator. Cumpărătorul este obligat să păstreze în confidențialitate informațiile indispensabile pentru accesarea contului său de utilizator.

 6. Cumpărătorul nu are dreptul să permită terțelor părți utilizarea contului său de utilizator.

 7. Vânzătorul poate anula contul de utilizator,  îndeosebi în cazul în care Cumpărătorul nu utilizează contul său de utilizator timp de mai mult de 2 ani sau în cazul în care Cumpărătorul încalcă obligația sa din Contractul de Vânzare-Cumpărare (inclusiv Termenii și Condițiile) sau în cazul în care Vânzătorul schimbă tehnologia în una incompatibilă cu sistemul precedent. 

 8. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că contul de utilizator s-ar putea să nu fie accesibil în mod continuu, și anume în ceea ce privește mentenanța obligatorie a echipamentului hardware și software al Vânzătorului, eventual mentenanța obligatorie a echipamentului hardware și software a unei părți terțe.

 9. Vânzătorul este responsabil pentru funcționalitatea contului de utilizator și își rezervă dreptul la modificarea funcționalității contului de utilizator fără nicio notificare prealabilă.

 

III.

Comunicarea înainte de încheierea Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Cumpărătorul, care este Consumatorul

 

 1. Cumpărătorilor care intenționează să intre într-o relație contractuală cu Vânzătorul, Vânzătorul comunică informațiile pe care Cumpărătorul le găsește în document:

-”Comunicarea înainte de încheierea Contractului de Vânzare-Cumpărare

 1. În plus, Vânzătorul pune la dispoziția Cumpărătorului conținutul următoarelor documente:Potrivit secțiunii a patra, capitolul I din Legea nr. 89/2012 Culegere, Codul civil, varianta în vigoare (denumit în continuare NCC), înainte de încheierea contractului, vânzătorul le comunică consumatorilor următoarele date: 

 

 1. Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul confirmă faptul că, înainte de încheierea Contractului de Cumpărare, a citit acești Termeni și condiții, precum și documentele enumerate la articolul III.2. din acești Termeni și condiții.

IV.

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

 1. Toate prezentările de produse postate pe interfața web a magazinului au un caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie un Contract de Vânzare-Cumpărare referitor la aceste produse. 

 2. Interfața web a magazinului conține informații referitoare la produse, și anume inclusiv specificarea prețului pentru articole individuale și a costurilor în cazul returnării produselor, dacă aceste produse, în baza naturii acestora, nu pot fi returnate pe cale poștală obișnuită. Prețurile produselor sunt specificate incluzând taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile pe perioada pe care sunt afișate pe interfața web a magazinului. Prin această prevedere nu este restricționată posibilitatea Vânzătorului de a încheia Contract de Vânzare-Cumpărare în condiții negociate individual.

 3. Interfața web a magazinului conține și informații referitoare la costurile ocazionate de ambalarea și livrarea produselor.

 4. Pentru comanda produselor, Cumpărătorul completează formularul de comandă pe interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține îndeosebi informații referitoare la:

  1. produsele comandate (Cumpărătorul ”adaugă” produsele comandate în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului);

  2. modalitatea de plată a prețului produselor, datele privind modalitatea de livrare a produselor cerută;

  3. informații privind cheltuielile pentru livrarea produselor (denumite colectiv în continuare „Comanda“).

 5. Cumpărătorul expediază comanda către Vânzător prin click pe butonul ”Confirm comanda”. Datele cuprinse în comandă sunt considerate de către Vânzător ca fiind corecte. Imediat după primirea cererii de Comandă, Vânzătorul îi confirmă Cumpărătorului această primire printr-un mesaj electronic expediat pe adresa e-mail a Cumpărătorului menționată în contul de utilizator sau în Comandă (denumită în continuare „adresa electronică a cumpărătorului“).

 6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul ca, în funcție de caracterul Comenzii (cantitatea de produse, cuantumul prețului de Vânzare-cumpărare, cheltuielile presupuse cu transportul), să ceară de la Cumpărător să confirme suplimentar comanda (de exemplu, în scris sau telefonic).

 7. Raportul contractual între Vânzător și Cumpărător s-a constituit prin expedierea mesajului de acceptare a comenzii trimis către Cumpărător prin poștă electronică, și anume pe adresa electronică a Cumpărătorului.

 8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în cursul încheierii Contractului de Vânzare-Cumpărare. Cheltuielile ivite Cumpărătorului în cazul utilizării mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea Contractului de Vânzare-Cumpărare (cheltuieli cu conectarea la internet, cheltuieli cu convorbirile telefonice) sunt achitate de însuși Cumpărătorul, cu precizarea că aceste cheltuieli nu diferă de tariful de bază.

 9. Vânzătorul își rezervă dreptul să anuleze comanda produselor care sunt vândute la mai puțin de 10% din prețul uzual sau dacă sunt vândute la un preț mai mic de 6 LEI (prețul pentru transport nu se consideră a fi prețul produselor.)

 10. Vânzătorul își rezervă dreptul să anuleze comanda produselor pentru care au fost folosite mai multe cupoane de reducere.

 

V.

Prețul produselor și condițiile de plată

 1. Prețul produselor și eventualele cheltuieli legate de livrarea acestora potrivit contractului de vânzare-cumpărare poate fi achitat de către cumpărător către vânzător prin modalitățile care îi vor fi oferite în cursul finalizării comenzii. Prețul pentru produse va putea fi întotdeauna achitat prin transfer bancar, prin plata cu ramburs la remitere și cel puțin prin unul din alte instrumente de plată online, în funcție de accesibilitatea curentă.

 2. Împreună cu prețul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul este obligat să-i achite vânzătorului și cheltuielile cu ambalarea și livrarea produselor, în cuantumul stabilit. Dacă nu se specifică expres altceva, prin prețul de vânzare-cumpărare se înțeleg în continuare și cheltuielile cu livrarea produselor

 3. Vânzătorul nu cere de la cumpărător niciun avans sau vreo plată similară. Prin aceasta nu se aduce atingere prevederii de la art. V6 al Termenilor și condițiilor privind obligația de achitare a prețului de vânzare-cumpărare în avans.

 4. În cazul plății în numerar sau în cazul plății cu ramburs la preluarea produselor, prețul de vânzare-cumpărare este scadent în momentul preluării produselor. În cazul plății non-cash, prețul de vânzare-cumpărare este scadent în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

 5. În cazul plății non-cash, cumpărătorul este obligat să achite prețul de vânzare-cumpărare produse împreună cu specificarea simbolului variabil al plății. În cazul plății non-cash, obligația cumpărătorului de a achita prețul de vânzare-cumpărare este îndeplinită în momentul înregistrării sumei în contul vânzătorului.

 6. Vânzătorul este în drept, îndeosebi în cazul în care, de partea cumpărătorului, nu are loc confirmarea suplimentară a comenzii (art. 3.6), să ceară achitarea întregului preț de vânzare-cumpărare înainte de expedierea produselor către cumpărător. Prevederea de la art. 2119 alin. 1 din Codul civil nu se aplică.

 7. Eventualele reduceri din prețul produselor acordate de către vânzător către cumpărător nu se pot combina reciproc.

 8. În cazul în care acest lucru este uzual în cadrul contactului de afaceri sau este stabilit prin reglementări juridice general obligatorii, vânzătorul îi va emite cumpărătorului actul fiscal - factura pentru plățile efectuate în baza contractului de vânzare-cumpărare. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoare adăugată. Actul fiscal - factura va fi emis de către vânzător către cumpărător în urma achitării prețului produselor și va fi trimis în formă electronică pe adresa electronică a cumpărătorului.

 9. Potrivit Legii privind evidența încasărilor, Vânzătorul este obligat să-i emită Cumpărătorului bonul. Simultan, are obligația să introducă online încasarea primită în evidența administrației fiscale; în cazul unei pene tehnice, acest lucru trebuie făcut cel târziu în termen de 48 de ore.

 

VI.

Abandonarea contractului de vânzare-cumpărare

 1. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, potrivit prevederilor de la art. 1837 Cod civil, nu este posibilă, printre altele, abandonarea contractului de vânzare-cumpărare privind livrarea produselor care au fost modificate potrivit dorinței cumpărătorului sau pentru persoana sa, a contractului privind livrarea de produse ușor perisabile, precum și produse care, după livrare, au fost amestecate ireversibil cu alte produse, a contractului privind livrarea produselor în ambalaje închise, produse pe care consumatorul le-a scos din ambalaj, și din motive de igienă, produsele nu pot fi returnate, și a contractului privind livrarea unei înregistrări audio sau video sau a unui program de calculator, dacă clientul a deteriorat ambalajul original al acesteia.

 2. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că nu este posibilă abandonarea contractului privind produsele limitate, posibilitatea achiziționării cărora a fost câștigată într-o tombolă cu denumirea "raffle", întrucât este un contract al cărui obiect este un joc în conformitate cu art. 1840 alin. c) Cod civil.

 3. În afară de cazurile menționate în art. VI.1., VI.2. sau alte cazuri, în care contractul de vânzare-cumpărare nu poate fi abandonat, cumpărătorul are, în conformitate cu prevederile art. 1829 alin. 1 Cod civil, dreptul de a abandona contractul de vânzare-cumpărare, și anume în termen de 14 (paisprezece) zile de la preluarea produselor.

 4. Pe lângă termenul prevăzut în art. VI.3., vânzătorul oferă cumpărătorului o perioadă suplimentară, între 15 (15) și 30 (30) zile de la data preluării produselor, în care este posibilă abandonarea contractului și returnarea produselor (cu excepția celor, pentru care dreptul de returnare este exclus).

 5. În cazul în care obiectul contractului de vânzare-cumpărare sunt câteva tipuri de produse sau livrarea a mai multor componente, acest termen  începe să curgă de la data preluării ultimei livrări de produse. Notificarea de abandonare a contractului de vânzare-cumpărare trebuie să-i fie comunicată vânzătorului în termenii specificați în art. VI.3. și VI.4. Pentru abandonarea contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate face uz de formularul model care se poate descărca AICI. Notificarea de abandonarea a contractului de vânzare-cumpărare poate fi trimisă de către cumpărător către vânzător pe adresa vânzătorului sau pe adresa de poștă electronică a vânzătorului clienti@footshop.eu.

 6. În cazul abandonării contractului de vânzare-cumpărare potrivit art. VI.3. și VI.4. din Termeni și condiții, contractul de vânzare-cumpărare se reziliază de la început. Produsele trebuie să-i fie returnate vânzătorului în termen de 14 (paisprezece) zile de la data trimiterii către vânzător a notificării privind  abandonarea contractului. În cazul în care cumpărătorul abandonează contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul suportă cheltuielile cu returnarea produselor către vânzător, și anume și în cazul în care produsele nu pot fi returnate pe cale poștală obișnuită datorită naturii lor.

 7. În cazul abandonării contractului potrivit art. VI.3. din Termeni și condiții, vânzătorul restituie mijloacele bănești obținute de la cumpărător, în termen de 14 (paisprezece) zile de la abandonarea contractului de vânzare-cumpărare de către cumpărător. În cazul achitării produselor prin modalitatea de plată cu ramburs, mijloacele bănești vor fi restituite prin modalitatea identică cu cea prin care au fost obținute de către vânzător de la cumpărător. Vânzătorul este, de asemenea, în drept să restituie prestația furnizată de către cumpărător deja la returnarea produselor de către cumpărător sau printr-o altă modalitate, dacă cumpărătorul este de acord cu aceasta și cumpărătorului nu i se nasc prin aceasta costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul abandonează contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie mijloacele bănești către cumpărător înainte ca acesta să-i returneze produsele sau să-i dovedească faptul că i-a expediat vânzătorului produsele.

 8. În cazul abandonării contractului potrivit art. VI.4. din Termeni și condiții, cumpărătorul are dreptul la restituirea prețului de vânzare-cumpărare a produsului (după deducerea eventualelor costuri suplimentare ale vânzătorului) doar în forma unui credit sau voucher în valoarea prețului de vânzare-cumpărare a produsului returnat, care poate fi utilizat pentru cumpărarea produselor pe site-ul sau în magazinul fizic al vânzătorului.

 9. În cazul abandonării contractului de vânzare-cumpărare conform art, VI.3. sau VI.4 din Termeni și Condiții prin intermediul unei locații comerciale a vânzătorului în afara teritoriului Republicii Cehe (partener contractual al vânzătorului), vânzătorul nu este obligat să elibereze cumpărătorului mijloacele financiare, sau voucherul (creditul) imediat în momentul abandonării contractului. În acest caz, cumpărătorul este obligat să comunice vânzătorului numărul contului bancar (IBAN) la care fondurile vor fi remise în termen de 14 zile. În cazul unui voucher (credit), cumpărătorul va comunica vânzătorului adresa poștală sau de e-mail la care îi va fi trimis voucherul în termen de 14 zile.

 10. Dreptul la compensarea prejudiciilor apărute la produse poate fi compensat de către vânzător cu dreptul cumpărătorului la restituirea prețului de vânzare-cumpărare.

 11. În cazurile în care, cumpărătorul, potrivit prevederilor de la art. 1829 alin. 1 Cod civil, are dreptul la abandonarea contractului de vânzare-cumpărare, și vânzătorul are dreptul să abandoneze oricând contractul de vânzare-cumpărare, și anume până la momentul de preluare a produselor de către cumpărător.  Într-un astfel de caz, vânzătorul îi restituie cumpărătorului prețul de vânzare-cumpărare fără întârziere inutilă, și anume în contul stabilit de către cumpărător în cazul plății la preluare (plata cu ramburs). În cazul plății în avans, vânzătorul îi restituie cumpărătorului prețul de vânzare-cumpărare prin modalitatea în care acesta a fost obținut sau în contul bancar al cumpărătorului, opțiunea fiind a vânzătorului.

 12. În cazul în care, împreună cu produsele, cumpărătorului i-a fost acordat și un cadou, contractul de donație între vânzător și cumpărător este încheiat cu clauza de dezangajare că, dacă are loc abandonarea contractului de vânzare-cumpărare de către cumpărător, contractul de donație referitor la un astfel de cadou își pierde valabilitatea iar cumpărătorul este obligat să-i restituie vânzătorului și cadoul împreună cu produsele.

 13. Vânzătorul își rezervă dreptul să anuleze comanda produselor pentru care au fost folosite mai multe cupoane de reducere sau dacă a fost folosită o reducere mai mare de 20% la produsele deja ieftinite.

VII.

Transport și livrare produse

 1. În cazul în care modalitatea de transport este negociată în baza cerinței speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și eventualele cheltuieli suplimentare legate de această modalitate de transport.

 2. În cazul în care vânzătorul, potrivit contractului de vânzare-cumpărare, este obligat să livreze produsele în locația stabilită de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia produsele la livrare. În cazul în care cumpărătorul nu preia produsele la livrare, vânzătorului i se constituie dreptul la compensarea cheltuielilor cu taxa poștală și taxele aferente în cuantum de 35 LEI (în litere: treizeci și cinci de lei) și, pe lângă aceasta, vânzătorul este în drept să abandoneze contractul de vânzare-cumpărare. În cazul în care cumpărătorul nu preia produsele la livrare, vânzătorul mai este în drept să-l pună pe cumpărător pe lista sa de cumpărători lipsiți de fiabilitate (denumită în continuare ”blacklist”), cu precizarea că toate persoanele înscrise pe blacklist-ul vânzătorului, în cazul unor cumpărături viitoare, sunt obligate să plătească produsele comandate înainte de expedierea acestora. 

 3. În cazul în care, dintr-un motiv de partea cumpărătorului, produsele trebuie să fie livrate repetat sau printr-o modalitate diferită de cea menționată în comandă, cumpărătorul este obligat să achite cheltuielile cu repetarea livrării produselor, respectiv cheltuielile cu o altă modalitate de livrare.

 4. La preluarea produselor de la compania de transport, cumpărătorul este obligat să controleze integritatea ambalajului și, în cazul oricăror defecte, să-l informeze imediat pe transportator. În cazul în care se constată că ambalajul a fost deteriorat pentru că trimiterea a fost deschisă neautorizat, cumpărătorul nu este obligat să preia coletul de la transportator. Reclamațiile ulterioare nu se vor lua în considerare.

 5. Celelalte drepturi și obligații ale părților contractului în cursul transportului produselor pot fi reglementate prin condițiile de livrare ale vânzătorului, dacă au fost emise de către acesta. Cuantumul taxei de transport și informațiile suplimentare se află pe adresa: https://www.footshop.ro/ro/content/5-plata-si-livrare.

VIII.

Drepturi din prestații defectuoase

 1. Drepturile și obligațiile părților contractului în ceea ce privește prestația defectuoasă se supun reglementărilor juridice general obligatorii (îndeosebi prevederilor de la art. 1914 la 1925, art. 2099 la 2117 și art. 2161 la 2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Culegere privind protecția consumatorului, cu modificările și completările ulterioare).

 2. Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului pentru faptul că produsele nu au defecte la preluare. Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului îndeosebi pentru faptul că, în momentul în care cumpărătorul a preluat produsele:

  1. produsele au caracteristicile pe care și le-a agreat cumpărătorul cu vânzătorul și, dacă nu există un astfel de agrement, caracteristicile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care le așteaptă cumpărătorul având în vedere natura produselor și promovarea acestora;

  2. produsele sunt potrivite pentru scopul specificat pentru utilizare de către vânzător sau pentru care se utilizează de obicei acel tip de produse;

  3. produsele sunt conforme cu calitatea sau execuția mostrei sau modelului convenit, dacă calitatea sau execuția au fost stabilite potrivit mostrei sau modelului convenit

  4. produsele sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare;

  5. produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor juridice.

 

 1. Prevederile specificate la art. 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică în cazul produselor vândute la un preț redus acordat pentru defectul pentru care a fost negociat prețul redus, pentru uzura produselor cauzată de utilizarea obișnuită a acestora, al produselor utilizate, pentru defectul corespunzător gradului de utilizare sau uzură, pe care l-au avut produsele în momentul preluării de către cumpărător sau dacă acest lucru decurge din natura produselor.

 2. În cazul în care defectul apare în decurs de șase luni de la preluarea produselor, se consideră că produsele au fost defecte deja la preluare. Cumpărătorul este în drept să exercite dreptul din defectul care apare la produsele de consum în decurs de douăzeci și patru de luni de la preluare.

 3. Drepturile din prestațiile defectuoase sunt exercitate de către cumpărător la vânzător, pe adresa sau la punctul de lucru al acestuia.

 4. Celelalte drepturi și obligații referitoare la răspunderea vânzătorului pentru defecte sunt reglementate prin Regulamentul reclamațiilor al vânzătorului, și pot fi găsite aici: https://www.footshop.ro/ro/content/16-returnari-schimburi

IX.

Alte drepturi și obligații ale părților contractante

 1. Cumpărătorul obține dreptul de proprietate asupra produselor prin achitarea întregului preț de vânzare-cumpărare pentru produse.

 2. În ceea ce privește cumpărătorul, vânzătorul nu este legat în niciun fel de niciun cod de comportament în sensul prevederilor de la art. 1826 alin. 1 lit. e) din Codul civil.

 3. Organul competent pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor comerciale decurgând din contractul de vânzare-cumpărare este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865, adresa de internet: www.anpc.gov.ro.

 4. Vânzătorul este în drept să vândă produsele în baza licenței de funcționare. Controlul în ceea ce privește licențele de funcționare este efectuat de către autoritatea competentă pentru acordarea licențelor de funcționare. Supravegherea în domeniul protecției datelor cu caracter personal este efectuată de către Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Inspecția Comercială Română execută, în limita stabilită, printre altele, și supravegherea respectării Legii nr. 634/1992 Culegere privind protecția consumatorului, cu modificările și completările ulterioare.

 5. Vânzătorul are dreptul de a vinde bunuri pe baza unei licențe comerciale. Licențierea comercială se efectuează în cadrul competenței sale de către biroul de licențe comerciale relevant.

 6. Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal supraveghează domeniul protecției datelor cu caracter personal.

 7. Prin prezenta, cumpărătorul preia asupra sa riscul modificării circumstanțelor.

X.

Declarație privind protecția vieții private

 1. Prin faptul că, cumpărătorul/vizitatorul interfeței web (denumit în continuare cumpărător/vizitator), vizitează interfața web a magazinului vânzătorului, îl contactează pe vânzător prin intermediul media de socializare sau îi furnizează într-un alt mod vânzătorului datele sale (inclusiv participarea la competiții sau la evenimentele publicate pe interfața web a magazinului), o astfel de persoană confirmă că a citit prevederile acestor Termeni și condiții privind protecția vieții private.

 2. Vânzătorul are calitatea de administrator al datelor cu caracter personal referitoare la cumpărător și al datelor privind vizitatorii interfeței web a magazinului.

COLECTAREA DATELOR

 1. Datele referitoare la persoana cumpărătorului le obținem exclusiv de la cumpărător. Vânzătorul nu obține nicio informație despre cumpărător din alte surse externe, cu excepția datelor furnizate în cursul vizitei interfeței web a magazinului. 

 2. Datele cu caracter personal, pe care le furnizează cumpărătorul/vizitatorul către vânzător, pot include: 

 1. datele referitoare la persoana cumpărătorului: prenumele, numele; adresa de
  e-mail; numărul de telefon; informații privind contul bancar; sexul; data dumneavoastră de naștere; datele menționate în cadrul corespondenței; actualizarea datelor care i-au fost furnizate vânzătorului;

 2. datele privind vizitatorii interfeței web a magazinului în limita adresei IP; numele de utilizator; detalii privind plățile; istoricul comenzilor; denumirea domeniului și a țării care trimite cererea pentru date; tipul și versiunea navigatorului; tipurile și versiunile accesoriilor navigatorului; sistemul de operare și platforma; datele privind vizita, inclusiv adresele URL ale paginilor care trimit la interfața web a magazinului, prin intermediul interfeței web a magazinului sau de pe interfața web a magazinului (inclusiv data și ora), ora și durata vizitelor anumitor site-uri, datele privind interacțiunea cu pagina (de exemplu, navigarea, click-ul și amplasarea cursorului mausului), modalitatea de părăsire a paginii, datele privind operarea, datele privind postarea și alte date furnizate în cursul solicitării de alte servicii sau descărcări;

 3. datele privind produsele pe care le furnizează vânzătorul către cumpărător: datele necesare pentru furnizarea produselor (inclusiv datele din formulare pentru verificarea contului, detalii privind comanda, istoricul comenzilor, datele pentru plată, adresa de livrare, cerințele și restricționările în ceea ce privește remiterea, mesajele de recomandare și informațiile fiscale); datele pentru serviciile pentru clienți și datele pentru managementul raporturilor cu clienții și marketing;

 4. în cazul în care, pentru luarea legăturii cu vânzătorul sau pentru obținerea informațiilor despre produsele vânzătorului, cumpărătorul va face uz de media de socializare, datele din profilul media de socializare (inclusiv preferințele și comunicarea cu vânzătorul pe Facebook, Instagram și Twitter) și datele pe care le publică cumpărătorul/vizitatorul pe profilul vânzătorului, care au legătură cu activitatea de afaceri a vânzătorului;

 5. în cazul în care vizitatorul/cumpărătorul participă la acțiunile vânzătorului, fotografiile și înregistrările video din cadrul acțiunii (fapt despre care participanții la acțiune vor fi informați și în cursul acțiunii).

FOLOSIREA DATELOR

 1. Vânzătorul colectează, folosește și stochează datele cu caracter personal menționate mai sus din următoarele motive:

  1. În cazul în care vizitatorul/cumpărătorul vizitează interfața web a magazinului:

 1. pentru facilitarea obținerii accesului și utilizarea interfețe web a magazinului;

 2. pentru furnizarea suportului tehnic;

 3. pentru furnizarea informațiilor și prestarea serviciilor pe care le solicită cumpărătorul/vizitatorul de la vânzător;

 4. pentru asigurarea securității serviciilor prestate și a interfeței web a magazinului;

 5. pentru stocarea informațiilor privind preferințele vizitatorilor/cumpărătorilor în scopul adaptării interfeței web a magazinului la interese individuale;

 6. pentru recunoașterea vizitatorului interfeței web a magazinului în cursul accesului repetat;

 7. pentru procesarea comenzilor pentru produse sau servicii;

 8. pentru îmbunătățirea și mentenanța interfeței web a magazinului și pentru compilarea statisticilor privind vizitele interfeței web a magazinului.

 

Aceste informații vor fi, în măsură maxim posibilă, anonimizate și, persoana concretă a cumpărătorului/vizitatorului nu va putea fi identificată din datele colectate. Aceste informații vor fi stocate pe o perioadă maximă de 30 de zile.

 

  1. În cazul în care vânzătorul îi furnizează cumpărătorului produse sau îi prestează servicii:

 1. în scopul furnizării produselor comandate sau al serviciilor prestate (inclusiv posibilitatea de a confirma și a procesa comenzile, pentru administrarea contului de client, a impozitelor și a cheltuielilor, pentru facturare și recuperare de datorii);

 2. în scopul chestiunilor sau a problemelor care apar la produsele vândute sau la serviciile prestate, inclusiv toate  întrebările pe care le poate avea cumpărătorul în legătură cu modalitatea în care sunt colectate, stocate și utilizate datele lui cu caracter personal sau cerințele pentru furnizarea copiilor datelor, pe care le are despre cumpărător în evidența sa. văzătorul

 3. doar dacă cumpărătorul își dă consimțământul, în scopuri de marketing ale vânzătorului, sub formă de e-mailuri care furnizează informații despre produsele și serviciile vânzătorului și de mesaje de reclamă.

 

Datele menționate la lit. a) și b) vor fi stocate de către Vânzător pentru o perioadă generală de arhivare de 5 ani.

Consimțământul cu procesarea datelor cu caracter personal furnizat către vânzător potrivit lit. c) în scopuri de marketing este valabil timp de 5 ani, cel târziu însă până la revocarea consimțământului de către cumpărător. 

 

  1. În scopul respectării tuturor procedurilor, legilor și reglementărilor care se referă la vânzător.

  2. În scopul exercitării sau al apărării drepturilor legale ale vânzătorului.

BAZA JURIDICĂ PENTRU UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Baza juridică pentru utilizarea datelor cu caracter personal descrisă în prezentul articol privind protecția vieții private, este următorul: 

 1. utilizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru vânzător în scopul îndeplinirii obligațiilor decurgând din orice contract încheiat cu cumpărătorul (de exemplu, soluționarea comenzii, pentru respectarea condițiilor de utilizare a interfeței web a magazinului;

 2. utilizarea datelor cu caracter personal este indispensabilă pentru respectarea obligațiilor legale ale vânzătorului (de exemplu, pentru furnizarea datelor către administrația fiscală);

 3. în cazul în care nu este valabilă posibilitatea (a) și nici (b), utilizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru interesele legitime ale vânzătorului (de exemplu, operarea interfeței web a magazinului; furnizarea de produse și prestarea de servicii către cumpărător, efectuarea și primirea de plăți)

 

 1. O categorie specială de date cu caracter personal poate fi utilizată de către vânzător doar în cazul în care cumpărătorul și-a dat consimțământul pentru aceasta (consimțământ pe care îl poate revoca oricând, cum este menționat mai jos).

 2. În viitor, un alt mod de utilizare a datelor cu caracter personal s-ar putea să fie supus acordării consimțământului din partea cumpărătorului (pe care îl poate revoca oricând, așa cum este menționat mai jos). 

 3. În cazul în care cumpărătorul și-a dat consimțământul la procesarea datelor cu caracter personal dincolo de limita pentru îndeplinirea obligațiilor decurgând din contract sau comandă (îndeosebi în scopuri de marketing), poate revoca oricând consimțământul său - într-un astfel de caz, cumpărătorul poate lua legătura cu vânzătorul prin intermediul unui contact special destinat protecției datelor cu caracter personal: privacy@footshop.cz și vânzătorul nu va utiliza datele cu caracter personal în scopurile revocate. 

FIȘIERELE COOKIES

 1. Unele pagini de pe interfața web a magazinului folosesc fișiere cookies, ceea ce sunt mici fișiere care sunt amplasate în navigatorul de internet, când cumpărătorul/vizitatorul vizitează interfața web a magazinului.

 2.  Fișierele cookies sunt utilizate în scopuri diferite. Utilizăm următoarele cookie-uri pe paginile interfeței noastre web a magazinului:

 

 1. Vizitatorul / cumpărătorul interfeței web a magazinului poate avea control asupra cookie-urilor pe care le procesează vânzătorul. Vizitatorul / cumpărătorul poate utiliza acest program suplimentar de la Google (poate fi rulat numai de pe un computer). Sau, vizitatorul poate folosi unul dintre browserele de internet obișnuite (de exemplu, Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) cu funcția de navigare anonimă activată, care împiedică stocarea datelor despre site-urile web vizitate sau puteți dezactiva complet stocarea cookie-urilor în browserul dvs. Cu toate acestea, dacă vizitatorul interfeței web a magazinului dezactivează și prelucrarea cookie-urilor tehnice și funcționale, acest lucru va împiedica funcționarea unor funcții. Prin dezactivarea cookie-urilor analitice, vizitatorul nu va împiedica afișarea ofertelor de marketing, vor fi doar mai puțin relevante pentru el.

 2. În cazul în care Vizitatorul / Cumpărătorul folosește interfața web a magazinului și nu ia măsurile descrise la articolul X.12., este de acord cu utilizarea cookie-urilor de către Vânzător, așa cum este descris în acești Termeni și condiții.

 

DREPTURILE PERSOANELOR DESPRE CARE SE PROCESEAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL

 1. Referitor la datele cu caracter personal, fiecare persoană, despre care se procesează astfel de date, are următoarele drepturi. 

Dreptul la acces - dreptul de a solicita administratorului să acceseze datele personale pe care administratorul le prelucrează despre furnizor, în special în măsura:

Dreptul de corectare - dreptul furnizorului de a cere administratorului să corecteze datele personale inexacte sau incomplete

Dreptul la ștergere - dreptul furnizorului de a cere administratorului să șteargă datele cu caracter personal (dacă administratorul nu a făcut deja acest lucru el însuși) dacă apare oricare dintre următoarele situații:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

 2. consimțământul pe baza căruia au fost prelucrate datele cu caracter personal a fost revocat și nu există niciun alt motiv legal pentru prelucrarea acestora;

 3. a fost ridicată o obiecție la obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal și nu există motive legitime imperative pentru o astfel de prelucrare sau a fost ridicată o obiecție la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct;

 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală prevăzută de legislația Uniunii sau a statelor membre aplicabilă administratorului;

Dreptul de restricționare a prelucrării - dreptul de a solicita administratorului să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care apare una dintre următoarele situații:

 1. furnizorul a negat acuratețea datelor cu caracter personal pentru timpul necesar administratorului pentru a verifica acuratețea datelor cu caracter personal;

 2. prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală, dar furnizorul a refuzat să șteargă aceste date și, în schimb, s-a solicitat restricționarea utilizării acestora;

 3. operatorul nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar furnizorul le cere să stabilească, să aplice sau să apere revendicările legale;

 4. s-a ridicat o obiecție împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul GDPR până când se verifică faptul că motivele legitime ale administratorului depășesc motivele legitime.

Dreptul la portabilitatea datelor - în cazurile prevăzute în Regulamentul GPDR,  dreptul de a obține date personale referitoare la furnizor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, cu condiția ca acest drept să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altora

Dreptul de a revoca consimțământul - dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământ, furnizorul are dreptul de a revoca prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul pentru care a fost acordat consimțământul în orice moment

Dreptul de a obiecta - dreptul în orice moment de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator în scopul marketingului direct efectuat pe baza interesului legitim al Administratorului

Dreptul de a depune o plângere - dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere, care este Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Lt. Col. Sochora 27, 170 00 Praga 7, www.uoou.cz

 

 1. Toate cerințele menționate mai sus vor fi examinate de către vânzător și, într-un termen adecvat, va fi trimis un răspuns (întotdeauna însă cel târziu în termenele stabilite legal). 

 2. Vânzătorul însă atrage atenția asupra faptului că anumite date cu caracter personal pot fi, în anumite împrejurări, excluse din cerințele de mai sus. În cazul în care apare o astfel de excepție, va comunica această situație în cadrul răspunsului la solicitarea remisă. Înainte ca vânzătorul să reacționeze la solicitare, poate cere de la solicitant să-i furnizeze informații indispensabile pentru verificarea identității lui.

SECURITATEA

 1. Vânzătorul pune un accent deosebit pe protecția datelor cu caracter personal contra pierderii, utilizării abuzive, publicării, modificării, accesării neautorizate, lipsei de acces și distrugerii și adoptă toate măsurile preventive adecvate pentru protejarea confidențialității datelor cu caracter personal inclusiv măsurile tehnice și organizatorice adecvate. Măsurile organizatorice includ mecanismele de control, restricționând accesul fizic la spațiul administrativ al vânzătorului, instructajele angajaților și încuierea dosarelor fizice în cartoteci. Măsurile tehnice includ utilizarea criptării, a parolelor pentru acces la sistemele vânzătorului și utilizarea de software antivirus. 

 2. La furnizarea datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal pot fi transferate prin intermediul internetului. Cu toate că vânzătorul depune efort maxim ca să protejeze datele cu caracter personal, care îi sunt furnizate de către cumpărător, transferul de informații prin internet nu este absolut sigur. Prin urmare, cumpărătorul ia la cunoștință faptul că vânzătorul nu îi poate garanta securitatea datelor cu caracter personal care sunt transferate pe interfața web a magazinului vânzătorului și că un astfel de transfer ale loc pe răspunderea cumpărătorului. Îndată ce vânzătorul obține datele cu caracter personal, va utiliza procedee stricte și elemente de securizare pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste date. 

 3. În cazul în care vânzătorul a alocat o parolă persoanei cumpărătorului/vizitatorului sau dacă cumpărătorul și-a ales-o singur, parolă care îi permite accesul la contul de utilizator, o astfel de persoană răspunde pentru păstrarea acestei parole în confidențialitate.

 4. Interfața web a magazinului și paginile de pe media de socializare pot conține, ocazional, linkuri către site-urile web operate de către terți, inclusiv rețelele partenerilor și ale societăților din grupul vânzătorului. Vânzătorul atrage atenția asupra faptului că prezentele prevederi privind protecția vieții private sunt valabile doar pentru datele cu caracter personal pe care le colectează vânzătorul prin intermediul interfeței web a magazinului și al paginilor de pe media de socializare și că nu poate fi responsabil pentru datele cu caracter personal care sunt colectate și stocate de către terți. Website-urile terților au condițiile lor proprii pentru protecția vieții private iar persoana, care le acceptă, ar trebui să le ia la cunoștință înainte de a trimite orice date pe aceste website-uri. 

XI.

PREVEDERI FINALE

 1. În cazul în care raportul bazat pe contractul de vânzare-cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile contractului negociază faptul că acel raport se supune legii locale. Prin aceasta nu se aduce atingere drepturilor consumatorilor decurgând din reglementări juridice general obligatorii.

 2. În cazul în care vreo prevedere din acești Termeni și condiții este invalidă sau ineficientă sau devine invalidă sau ineficientă, în locul prevederii invalide intră în vigoare prevederea al cărei sens este cât mai apropiat de prevederea invalidă. Prin invaliditatea sau ineficiența unei prevederi nu se aduce atingere valabilității celorlalte prevederi.

 3. Raporturile și eventualele litigii apărute în baza contractului de vânzare-cumpărare vor fi soluționate exclusiv în conformitate cu legislația Uniunii Europene.

 4. Eventualele litigii între vânzător și cumpărător se pot soluționa și pe cale extrajudiciară. Într-un astfel de caz, cumpărătorul - consumatorul poate contacta entitatea de soluționare extrajudiciară a litigiului, care este, de exemplu, Inspecția Comercială Cehă. 

 5. Contractul se încheie în limba română. În cazul în care, pentru necesitățile cumpărătorului, se realizează traducerea textului contractului, este valabil faptul că, în cazul litigiului privind interpretarea noțiunilor, este valabilă interpretarea contractului în limba engleză. 

 6. Acești termeni și condiții inclusiv părțile acestora intră în vigoare la data de 01.09.2020 și anulează textele Termenilor și condițiilor precedente, inclusiv părțile acestora, cu precizarea că sunt accesibile la sediul și punctele de lucru ale vânzătorului sau, în formă electronică, pe footshop.ro/ro.

 7. Datele de contact ale vânzătorului: 

Adresa de corespondență: Pobřežní 667/78, 186 00, Praga 8, Republica Cehă
Adresa pentru retururi: Footshop-Frogman, Str. Borșului, Nr.56, 410605, Oradea, Bihor

Adresa poștei electronice: clienti@footshop.eu

Telefon: +40 312 295 453.

 

 

În Praga, la data de 01.10.2020

 

Termenii și condițiile comerciale valabile până la 5.10.2020 pot fi găsite AICI.