TERMENI ȘI CONDIȚII

Societatea comercială Footshop s.r.o, societate cu răspundere limitată,
cu sediul Pobřežní 667/78, Praha 8, Republica Cehă,
înregistrată cu nr. 24288128 în registrul comercial al orașului Praga, secția C, anexa 192700,
înregistrată în scopuri fiscale în România cu CIF RO38192248, 
cu capital statutar de 200 000 czk,
acționând prin reprezentantul său autorizat Petr Hajducek în capacitate de Director General
desfășoară activitate de comerț prin intermediul magazinului online www.footshop.eu/ro.

1. DEFINIȚII

1.1. În cuprinsul acestor Termeni si Condiții Generale, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înțelesul prevăzut mai jos:

Codul Civil va însemna Codul civil al Republicii Cehe, aprobat prin legea nr. 89/2012.

Comandăva însemna comanda de achiziție plasată de Cumpărător și anexele la aceasta, și/sau orice acord scris între Părți pentru furnizarea Produselor, după caz.

Contract de vânzareva însemna acord între Furnizor și Cumpărător de furnizare a Produselor în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

Cont de utilizatorva însemna contul personal online al Cumpărătorului care îi permite să utilizeze Site-ul web și să plaseze Comenzi pentru Produse.

Cumpărător va însemna orice persoană fizică care procură un Produs prin intermediul magazinului online www.footshop.eu/ro administrat de Furnizor și/sau orice persoană care plasează o comandă pe Site-ul web.

Date cu caracter personal vor însemna numele, prenumele, adresa, codul personal, codul fiscal, adresa e-mail, numărul de telefon și data nașterii Cumpărătorului, și vor fi interpretate în sensul Directivelor Europene privind Datele cu caracter personal precum Directiva 95/46/ EC, Directiva 2002/21/EC și Directiva 2002/58/EC ale Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002.

Furnizor va însemna societatea cu răspundere limitată Footshop s.r.o, încorporată în conformitate cu legislația Republicii Cehe, înregistrată cu nr. 24288128 în registrul comercial al orașului Praga, secția C, anexa 192700, cu capital statutar de 200 000 czk, cu sediul Pobřežní 667/78, Praha 8, Republica Cehă, care acționează prin reprezentantul său autorizat Petr Hajducek în capacitate de Director General.

Părți vor însemna Cumpărător și/sau Furnizor, după caz.

Produsva însemna orice produs disponibil pentru vânzare pe site-ul web care va fi livrat Cumpărătorului de către Furnizor în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

Site webva însemna site-ul www.footshop.eu/ro, deținut și administrat de Footshop s.r.o.

Termeni și Condițiiva însemna termenii și condițiile stabilite în prezentul document cu modificările introduse din când în când de către Furnizor, împreună cu toate anexele și toate actele la care face referire prezentul document.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. În conformitate cu prevederile art. 1751, para. 1 ale Codului Civil, acești Termeni și Condiții se vor aplica pentru toate drepturile și obligațiile Părților ce rezultă din și/sau în legătură cu Contractul de vânzare încheiat între Furnizor și Cumpărător, utilizarea Site-ului, utilizarea magazinului online al Furnizorului, și/sau vânzarea Produselor pe Site-ului web prin intermediul magazinului online al Furnizorului. Magazinul online al Furnizorului este deținut și administrat de Furnizor și se află pe adresa www.footshop.eu/ro.

2.2. Cumpărătorul declară că i s-au adus la cunoștință Termenii și Condițiile prezente, că le acceptă și că se angajează să le respecte. Orice plasare a unei Comenzi și/sau confirmare a unei Comenzi și/sau achiziționare a unui Produs și/sau achiziționare de servicii prin intermediul Site-ului se supune acestor Termeni si Condiții și implică acceptarea completă și formală a acestor Termeni și Condiții de către Cumpărător.

2.3. Termenii și Condițiile prezente în mod expres nu se aplică dacă Cumpărătorul și/sau persoana care intenționează să cumpere un produs prin intermediul Site-ului este o persoană juridică și/sau acționează în cursul unei activități comerciale, de afaceri sau profesionale.

2.4. Orice dispoziții ce modifică sau deroga de la prevederile prezentelor Termeni și Condiții pot fi convenite de către părți în scris sub formă unui contract de vânzare, în caz contrar, acestea sunt nule. Aceste dispoziții derogatorii prevalează asupra prezentelor Termeni și Condiții.

2.5. Termenii și Condițiile prezente constituie parte integrală a Contractului de vânzare. Contractul de vânzare și prezentele Termeni și Condiții sunt întocmite în limba cehă. Părțile sunt de acord că orice Contract de vânzare încheiat între Părți poate fi redactat doar în limba engleză.

2.6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții la propria sa discreție în orice moment fără notificare prealabilă. Noile prevederi vor intra în vigoare la data publicării pe Site-ul web. Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor deja existente în conformitate cu termenii și condițiile anterioare.

3. CONT DE UTILIZATOR

3.1. Înainte de a plasa o Comandă pe Site-ul web, Cumpărătorul poate înregistra în secția ”Conectare / Înregistrare” și crea un Cont de utilizator. Cumpărătorul poate plasa o Comandă și fără înregistrare pe Site dacă Site-ul permite această opțiune. Cumpărătorul are obligații contractuale în legătură cu orice comandă plasată prin intermediul Contului său de utilizator.

3.2. Cumpărătorul asigură ca toate Datele cu caracter personal și alte informații pe care Cumpărătorul le oferă Furnizorului la momentul înregistrării Contului de utilizator sunt veridice, complete și actuale. Toate Datele cu caracter personal și alte informații ale Cumpărătorului sunt tratate ca date confidențiale. Cumpărătorul va notifica Furnizorul în scris fără întârziere despre orice schimbări în Date cu caracter personal și alte informații. Părțile sunt de acord că Datele cu caracter personal și alte informații oferite de Cumpărător sunt considerate a fi corecte și veridice.

3.3. După înregistrare, Cumpărătorul va primi de la Furnizor parola de acces la Contul său de utilizator. Numele și parola de utilizator vor fi considerate date confidențiale, și Cumpărătorul își va asuma obligația de a le păstra în siguranță și a nu le comunica persoanelor terțe. Cumpărătorul acceptă că fiecare Cont de utilizator este personal și poate fi utilizat doar de titular.

3.4. Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge Contul de utilizator dacă Cumpărătorul rămâne inactiv pe o perioadă de 2 (doi) ani, și/sau dacă Cumpărătorul nu respectă prevederile acestor Termeni și Condiții și/sau a Contractului de vânzare, și/sau dacă Cumpărătorul își schimbă sistemul de operare, și prin urmare aceasta devine incompatibilă cu funcționarea Site-ului.

3.5. Cumpărătorul recunoaște și acceptă că funcționarea Contului de utilizator poate fi întreruptă în timpul lucrărilor de întreținere hardware și/sau software de către Furnizor sau persoane terțe.

3.6. În niciun caz Furnizorul nu va fi considerat responsabil pentru buna funcționare a Contului de utilizator. Părțile convin în mod expres că Furnizorul poate modifica funcționarea Contului de utilizator fără o notificare prealabilă.

3.7. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula o comandă la care au fost aplicate mai multe cupoane de reducere.

3.8. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula o comandă de mărfuri care sunt vândute cu mai puțin de 10% din prețul obișnuit sau cu mai puțin de 5 RON (costul de transport nu este considerat ca parte a prețului.

4. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

4.1. Cumpărătorul recunoaște și acceptă că designul și prezentarea grafică a Site-ului precum și orice baze de date sau elemente publicate pe Site pot fi protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală. Cumpărătorul recunoaște și acceptă că dreptul de utilizare a Site-lui este strict limitat la vizualizarea și/sau imprimarea informațiilor disponibile pe Site în scopuri personale. Cumpărătorul nu va dispune de alte drepturi decât acele prevăzute în mod expres în acest document asupra elementelor menționate mai sus.

5. PLASAREA COMENZILOR

5.1. Cumpărătorul recunoaște și acceptă că prezentarea Produselor pe Site are doar caracter informativ și nu presupune nici o obligație de a face o cumpărătură. Prevederile art. 1732 para. 2 ale Codului Civil nu sunt aplicabile.

5.2. Site-ul web conține informații privind Produsele, inclusiv prețurile fiecărui produs individual,  costurile de livrare, ambalare și returnare (în special daca Produsul comandat nu poate fi, datorita caracterului sau, returnat prin intermediul serviciilor poștale obișnuite).

5.3. Asupra costurilor de livrare și ambalare a produselor se aplică termenii prevăzuți pe Site.

5.4. Pentru a procura un Produs, Cumpărătorul trebuie să completeze formularul de comandă pe Site-ul magazinului. Formularul conține informații privind:  

5.4.1. Produsul comandat (se adaugă în coșul de cumpărături online prin selectarea opțiunii ”Adaugă în coș”),

5.4.2. modalitatea de plată și metoda preferată de livrare,

5.4.3. termenii și costurile aferente livrării Produsului.

5.5. Formularul completat se transmite Furnizorului prin apăsarea butonului ”Confirmă comanda”. Informațiile oferite de Cumpărător sunt considerate a fi complete și veridice. După primirea Comenzii, Furnizorul va trimite Cumpărătorului un email de confirmare a Comenzii pe adresa indicată în formularul de comandă sau în Contul de utilizator. Acest mesaj confirmă doar faptul că Furnizorul a primit Comanda, dar nu confirmă acceptarea ofertei Cumpărătorului de a procura Produsul. Furnizorul are dreptul de a refuza Comanda la orice moment până la expedierea Produsului. Relația contractuală între Cumpărător și Furnizor se consideră încheiată doar la momentul ce Furnizor expediază Comanda.

5.6. În dependență de cantitatea Produselor, prețul sau costurile de livrare, Furnizorul își rezervă dreptul de a solicita de la Cumpărător o confirmare suplimentară a Comenzii în scris sau prin telefon.

5.7. Procurarea Produselor de către Cumpărător va fi supusă restricțiilor asociate cu caracterul produsului.

5.8. Cumpărătorul recunoaște și acceptă riscurile aferente metodelor de comunicare la distanță. Orice costuri asociate cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță precum conexiunea internet și cheltuieli de telefon vor fi suportate exclusiv de Cumpărător și calculate în baza tarifelor obișnuite. Părțile acceptă că orice comunicare electronică din partea Furnizorului este considerată comunicare scrisă în sensul prevederilor legislației în vigoare.

5.9. În niciun caz Furnizorul nu va fi considerat responsabil pentru înlăturarea unui Produs de pe Site și/sau redactarea conținutului Site-ului la orice moment și/sau în cazul în care Furnizorul refuză procesarea unei Comenzi.

6. PREȚUL ȘI PLATA

6.1. Prețurile Produselor includ TVA (taxa pe valoare adăugată), dar exclud costurile de livrare. Prețurile Produselor sunt valabile doar atâta timp cât sunt afișate pe Site. Această prevedere nu limitează dreptul Părților de a încheia un Contract de vânzare cu alte condiții negociate individual.

6.2. Cumpărătorul va transfera Furnizorului prețul Produsului comandat și taxa de livrare conform ratei convenite.

6.3. Furnizorul acceptă următoarele modalități de plată:

6.3.1. în numerar la punctul de vânzare sau livrare indicat în Comanda;

6.3.2. prin mijloacele electronice

6.3.2.1. transfer bancar în contul indicat mai jos:
IBAN: RO95 RZBR 0000 0600 1953 5841 
BIC/SWIFT: RZBRROBUXXX
Simbol variabil: Numărul comenzii dvs.

6.3.2.2. PayPal;

6.3.2.3. Card bancar.

6.4. Furnizorul are dreptul de a modifica prețurile Produselor și taxa de livrare la orice moment și fără notificare prealabilă. De la Cumpărător se va percepe prețul Produsului și taxa de livrare afișate pe site la momentul confirmării Comenzii, cu condiția că Produsul este disponibil la acel moment.

6.5. Părțile acceptă că Furnizorul nu impune Cumpărătorului să plătească un depozit sau avans, fără atingere asupra prevederilor articolulului 6.9. sau altor derogări expres prevăzute în acești Termeni și Condiții.

6.6. Dacă Cumpărătorul alege să plătească comanda în numerar, contravaloarea produsului și alte costuri asociate urmează a fi achitate la preluarea Produsului de către Cumpărător. În cazul plății prin mijloace electronice, achitarea se face în termen de 5 zile calendaristice de la momentul încheierii Contractului de vânzare, adică momentul plasării comenzii de către Cumpărător.

6.7. În cazul plății fără numerar, Cumpărătorul va indica simbolul variabil (numărul comenzii) și valoarea plății. Plata se va considera efectuată și Comanda va fi procesată după ce Furnizorul va primi întreaga sumă necesară, inclusiv prețul Produsului și taxa de livrare.

6.8. Furnizorul va păstra dreptul de proprietate asupra Produsului până la primirea plății integrale și efective de la Cumpărător. Dacă plata nu este primită în termen de 10 zile calendaristice de la data plasării Comenzii, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda sau anula Comanda.

6.9. Furnizorul își rezervă dreptul de a solicita plata contravalorii Produsului în avans, în special dacă Cumpărătorul nu confirmă Comanda în cazurile prevăzute de articolul 5.6. din acești Termeni și Condiții. Orice dispoziție ce derogă de la acest principiu nu se aplică, cu excepția prevederilor contrare expres stabilite în normele legale generale obligatorii.

6.10. Furnizorul poate, la propria discreție, oferi Cumpărătorului o reducere din prețul Produsului care nu poate fi combinată cu alte reduceri.

6.11. În conformitate cu legislația în vigoare și/sau practica comercială obișnuită, Furnizorul va elibera factura fiscală și o va trimite pe adresa electronică a Cumpărătorului. Factura va fi eliberată doar după primirea plății integrale. Furnizorul este responsabil pentru achitarea TVA (taxei pe valoare adăugată).

7. RETRAGERE DIN CONTRACT

7.1. Dreptul de retragere din contract, prevăzut de art. 1837 din Codul Civil care transpune directiva 2011/83/EU privind drepturile consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale și a contractelor la distanță, nu poate fi exercitat de Cumpărător în cazul:

7.1.1. bunurilor personalizate sau confecționate după specificațiile clientului;

7.1.2. bunurilor perisabile;

7.1.3. bunurilor care sunt după livrare inseparabil amestecate cu alte elemente;

7.1.4. bunurilor desigilate de consumartor care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau igienă;

7.1.5. bunurilor precum CD-uri, DVD-uri sau produse software sigilate care au fost desigilate după livrare.

7.2. Cu excepția cazurilor prevăzute în art. 7.1. din acești Termeni și Condiții, Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii Produsului și doar dacă produsul nu a fost utilizat de Cumpărător. Cumpărătorul trebuie să comunice decizia să de a se retrage din contract fără întârziere, dar nu mai târziu de 30 zile după încheierea Contractului de vânzare, la adresa Furnizorului clienti@footshop.eu. ln cazul în care Comanda include diferite tipuri de Produse și/sau Produsul este compus din câteva Produse sau componente care sunt comandate împreună, dar livrate separat, termen de 30 zile începe cu ziua în care Cumpărătorul a intrat în posesia fizică a ultimului Produs. Cumpărătorul poate utiliza formularul de retragere disponibil AICI.

8. RETURNĂRI ȘI SCHIMBURI

8.1. Dacă Cumpărătorul se retrage din contract în conformitate cu art. 7.2., Contractul de vânzare devine nul și neavenit. Cumpărătorul va returna Produsele Furnizorului în termen de 14 zile calendaristice după ce a informat Furnizorul privind decizia de a se retrage din contract. Cumpărătorul va fi responsabil pentru cheltuielile legate de returnarea Produselor, inclusiv în cazul în care Produsele nu pot fi returnate prin intermediul serviciilor poștale obișnuite.

8.2. Dacă Cumpărătorul se retrage din contract în conformitate cu art. 7.2., Furnizorul va rambursa toate plățile primite de la Cumpărător în legătură cu Produsul în cauză nu mai târziu de 14 zile calendaristice după ce este informat despre această decizie. Rambursarea se va face prin acceași metoda de plată prin care a fost efectuată tranzacția inițială, în afara de cazurile prevăzute special în acest document.

8.3. Furnizorul poate reține rambursarea până la primirea Produsului returnat de Cumpărător sau a confirmării că Produsul a fost expediat.

8.4. Furnizorul își reține dreptul de a solicita compensarea despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat de Cumpărător asupra Produsului din valoarea ce urmează a fi rambursată în urma retragerii Cumpărătorului din contract.

8.5. Furnizorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare în cazurile stabilite în art. 1829 para 1 din Codul Civil. Acest drept poate fi exercitat de Furnizor până la momentul preluării produselor de către Cumpărător. Dacă Cumpărătorul a efectuat plata prin mijloace electronice, aceasta va fi rambursată neîntârziat în contul Cumpărătorului.

8.6. Dacă Furnizorul decide să ofere Cumpărătorului un cadou, se consideră că înre Părți a fost încheiat un contract de donație cu clauza de expirare care se aplică în cazul retragerii Cumpărătorului din Contract. În cazul retragerii, contractul de donație devine nul și neavenit, iar Cumpărătorul are obligația de a întoarce Produsul și cadoul Furnizorului.

9. TRANSPORT ȘI LIVRARE

9.1. Dacă Cumpărătorul solicită în mod expres o altă modalitate de livrare decât acele oferite de Furnizor, Cumpărătorul își va asuma diferența de cost, dacă este cazul, precum și riscul pierderii Produsului.

9.2. Dacă, conform Conrtactului de vânzare, Furnizorul trebuie să livreze Produsul la un loc specificat de Cumpărător în Comanda, Cumpărătorul are obligația de a prelua Produsul la livrare. În cazul nepreluării Produsului la livrare, Furnizorul are dreptul de a solicita penalitatea contractuală în mărime de 20 Euro, de a se retrage din Contractul de vânzare, și de a-l include pe Cumpărător în lista clienților care nu sunt fiabili (”lista neagra”), ce presupune plata în avans prin mijloace electronice pentru comenzile viitoare.

9.3. În cazul în care, din vina exclusivă a cumpărătorului, Produsul trebuie să fie livrat repetat sau prin altă metodă decât acea indicată în Comanda, Cumpărătorul va fi responsabil pentru costurile suplimentare aferente.

9.4 Livrarea Produselor poate face obiectul unor condiții suplimentare prevăzute de Furnizor. Informațiile suplimentare privind livrarea Produselor sunt disponibile AICI. 

10. GARANȚIE

10.1. Cumpărătorul acceptă că Produsele afișate pe Site-ul web pot să nu corespundă cu exactitate Produselor reale în ceea ce privește imaginea, dimensiunea sau culoarea.

10.2. Drepturile și obligațiile părților ce rezultă din sau în legătură cu acești Termeni și Condiții fac obiectul normelor legislative generale obligatorii precum art. 1914-1925, 2099-2177 și 21611-2174 din Codul Civil și Codul privind drepturile consumatorului nr. 634/1992 cu amendamentele în vigoare.

10.3. Furnizorul oferă Cumpărătorului garanția că Produsele:

10.3.1. corespund descierii oferite de Furnizor și altor specificații aplicabile, nu prezintă defecte, și vor rămâne astfel timp de 24 de luni după livrare;

10.3.2. corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip sau a scopului specific indicat de către Furnizor;

10.3.3. prezinta aceleași parametri de calitate si performante ca si produsele pe care vanzatorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau model;

10.3.4. au cantitatea, calitatea și greutatea convenite;

10.3.5. corespund tuturor cerințelor legale și normative aplicabile.

10.4. La primirea comenzii, Cumpărătorul este responsabil pentru verificarea coletului și semnalarea oricăror nereguli cureirului și Furnizorului pe nota de transport. Dacă ambalajul este rupt și/sau Produsul este deteriorat și/sau defect, Cumpărătorul are dreptul să refuze primirea coletului. Părțile acceptă în mod expresă că reclamațiile ulterioare cu privire la aceste aspecte nu vor fi luate în considerare de Furnizor.

10.5 Furnizorul este responsabil pentru defectele ascunse ale Produselor. Orice proceduri legate de descoperirea unor defecte ascunse ar trebui să fie inițiate de cumpărător în termen de doi ani de la data la care a fost descoperit defectul. Dacă defectul a apărut într-un termen de 6 luni de la data preluării produsului, Produsul se considerată a fi fost defect la momentul preluării.

10.6. Dacă Furnizorul acceptă existența defectului, acesta are dreptul, la alegerea sa, de a rambursa contravaloarea Produsului sau a înlocui Produsul defect.Părțile acceptă că Furnizorul nu va proceda la rambursare dacă Produsul a fost utilizat sau deteriorat de Cumpărător.

10.7. Solicitarea Cumpărătorului privind beneficierea de perioada de garantie va fi expediată la adresa secției relevante, luând în considerare natura Produsului, sau la sediul Furnizorului.

10.8. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru defectele aparente la momentul preluării produsului de către Cumpărător.

10.9. Nu sunt acoperite de garanție cazurile de deteriorare a Produsului ce rezultă din uzură, utilizare neconformă, neglijență, îngrijire necorespunzătoare sau lipsă, schimbări naturale ale materialului, și/sau cazurile în care prețul Produsului a fost deja redus din cauza defectului sau prin acordul comun al părților.

10.10. Orice alte drepturi și obligații ale părților cu privire la garanția sunt prevăzute în secția relevantă a Site-ului.

11. FORȚA MAJORĂ

11.1. În cazul grevelor sau altor dificultăți, evenimente, condiții generale sau extraordinare care afectează livrarea Produselor, Furnizorul este autorizat sa amâne sau să anuleze Comenzile. Furnizorul nu va fi considerat responsabil pentru orice situații asupra carora nu are control în mod rezonabil.

12. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

12.1. Dreptul de proprietate asupra Produsului va fi transferat Cumpărătorului odată ce acesta achită contravaloarea Produsului și taxele de transport aferente.

12.2. Furnizorul nu are obligații ce ar rezulta din codurile deontologice în sensul art.1826, para 1 e) din Codul Civil.

12.3. Autoritatea competentă pentru soluționarea alternativă extrajudiciară a litigiilor în materie de consum și pentru monitorizarea respectării Codul privind drepturile consumatorului nr. 634/1992 cu amendamentele în vigoare este Inspectoratul Ceh al Comerțului cu sediul la Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, id. no. 000 20 869, adresa web http://www.coi.cz.

12.4. Furnizorul are dreptul de a desfășura activitatea comercială în baza licenței de comerț. Controlul activității este efectuat de Oficiul de licențiere a comerțului în limita competențelor sale. Supravegherea în domeniul protecției datelor cu caracter personal este desfășurată de Oficiul ceh pentru protecția datelor personale.

12.5. Furnizorul va suporta riscurile prevăzute în articolul 1765 para 2 din Codul Civil.

13. PROTECȚIA DATELOR

13.1. Drepturile și obligațiile Cumpărătorului sunt stabilite de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,  precum și de orice acte legislative naționale de impementare a acestei Directive. Cumpărătorul consimte la colectarea, procesarea și/sau stocarea de către Furnizor a Datelor sale personale, inclusiv numele, prenumele, adresa, codul personal, numărul de identificare fiscală, adresa e-mail, numărul de telefon și data nașterii.

13.2. Datele cu caracter personal ale Cumpărătorului vor fi colectate, procesate și/sau stocate în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor care sunt stabilite de sau rezultă din acești Termeni și Condiții, Contractul de vânzare și/sau gestionarea Contului de utilizator.  Dacă Cumpărătorul nu se opune procesării Datelor sale personale de către Furnizor, Furnizorul va avea dreptul de a colecta, procesa și/sau stoca aceste Date în scopul adresării Cumpărătorului a mesajelor comerciale și altor informații referitoare la bunurile, serviciile sau afacerea Furnizorului. Prin utilizarea Site-ului, Cumpărătorul dă acordul său expres pentru procesarea Datelor sale personale. Acordul Cumpărătorului în temeiul acestui articol referitor la scopurile de marketing este liber și opțional și nu aduce atingere încheierii Contractului de vânzare între Părți.

13.3. De asemenea, Furnizorul va avea dreptul la colectarea, procesarea și/sau stocarea Datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în scopurile de securitate, de îndeplinire a cerințelor legale și de reglementare, precum și pentru a putea transmite aceste Date instanțelor judiciare la cererea acestora.

13.4. Cumpărătorul va avea dreptul să:

13.4.1. acceseze Datele sale cu caracter personal;

13.4.2. se opună procesării Datelor sale cu caracter personal;

13.4.3. obțină informații privind Datele sale cu caracter personal;

13.4.4. modifice sau șteargă Datele sale cu caracter personal.

13.5. În acest sens, Cumpărătorul își poate exercita drepturile prevăzute în articolul 13.4. prin contactarea Furnizorului la adresa e-mail clienti@footshop.eu.

13.6. Cumpărătorul își asumă obligația să asigure că Datele cu caracter personal pe care le oferă Furnizorului sunt corecte, complete și actuale, în special la momentul înregistrării Contului de utilizator sau plasării Comenzii. Cumpărătorul va notifica Furnizorul fără întârziere privind orice schimbare a Datelor sale personale. Părțile acceptă ca Furnizorul nu va fi considerat responsabil pentru incapacitatea de a livra Comanda dacă Cumpărătorul a oferit Furnizorului Datele personale incorecte sau incomplete.

13.7. Furnizorul va avea dreptul de a solicita procesarea Datelor cu caracter personal de către o terță parte (operator de date).

13.8. Operatorul de transport care livrează Produsul va avea dreptul să acceseze Datele cu caracter personal penrtinente pentru îndeplinirea obligațiilor sale în calitate de transportator. Datele personale vor fi considerate informații confidențiale ce nu pot fi comunicate terților în afara cazurilor expres stabilite în acești Termeni și Condiții.

13.9. Datele cu caracter personal vor fi procesate de Furnizor pe perioada de timp necesară pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor care sunt stabilite de sau rezultă din acești Termeni și Condiții și/sau Contractul de vânzare.

13.10. Datele cu caracter personal vor fi procesate de Furnizor manual sau cu ajutorul mijloacelor electronice, prin prin mijloace automatizate sau neautomatizate.

13.11. În cazul încalcării dispozițiilor legate de Datele cu caracter personal, în special în cazul accesului neautorizat, distrugerii, manipulării intenționate, procesării Datelor personale cu încălcare a dreptului Cumpărătorului la viața privată sau a cerințelor statutare, sau în cazul în care procesarea Datelor personale depășește scopul indicat în acești Termeni și condiții, Cumpărătorul poate:

13.11.1. solicita o clarificare de la Furnizor sau operator de date privind procesarea Datelor sale cu caracter personal;

13.11.2. cere rectificarea situației.

13.12. Furnizorul va oferi Cumpărătorului informații privind Datele sale cu caracter personal. În acest sens, Furnizorul poate solicita remunerarea ce nu depășește costul furnizării acestor informații.

14. UTILIZAREA COOKIE-URILOR ȘI MESAJELor COMERCIALE

14.1 Cumpărătorul recunoaște și acceptă că orice comunicare din partea Furnizorului în legătură cu utilizarea Site-ului va fi expediată pe adresa e-mail indicată la momentul înregistrării. Cumpărătorul acceptă să primească informații referitoare la bunurile, serviciile sau afacerea Furnizorului, precum și mesajele comerciale, la această adresă.

14.3. Cumpărătorul acceptă instalarea și stocarea cookie-urilor în calculatorul său. Cookies sunt fișiere de mici dimensiuni eliberate de Furnizor pentru a simplifica navigarea pe Site și a personaliza prezentarea Site-ului pentru fiecare utilziator. Dezactivarea si refuzul de a primi cookies pot face navigarea pe Site, accesarea elementelor interactive și/sau utilizarea serviciilor prestate prin Site impracticabile sau dificile de folosit.

15. RĂSPUNDERE

15.1. În niciun caz răspunderea totală a Furnizorului pentru daune din orice motiv sau cauză nu vor depăși valoarea totală a Comenzii.

16. NOTIFICĂRI

16.1. Orice notificări și informații adresate Cumpărătorului vor fi expediate la adresa sa electronică. Cumpărătorul se obligă să notifice Furnizorul fără întârziere privind orice modificare a adresei sale electronice.

17. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

17.1. Termenii și Condițiile prezente, precum și orice drepturi și obligații ce rezultă din ele, vor fi guvernate, interpretate şi puse în aplicare în conformitate cu legislația cehă, fără a aduce atingere drepturilor consumatorilor ce rezultă din normele legale generale obligatorii.

18. ACORDUL ÎN ÎNTREGIME

18.1. Termenii și Condițiile prezente, precum și orice document menționat în mod expres în acestea, constituie întregul acord între Furnizorul și Cumpărătorul în legătură cu obiectul acestor Termeni și Condiții și înlocuiesc orice acorduri anterioare între Părți, cu excepția cazurilor expres prevăzute.

19. SEPARABILITATEA

19.1. Dacă orice prevedere din acești Termeni și Condiții este sau devine nevalabilă sau inaplicabilă, acest lucru nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlale prevederi din acești Termeni și Condiții. Astfel, prevederile neafectate for rămâne în deplină vigoare și efect.

20. DIVERSE

20.1. Contractul de vânzare, inclusiv Termenii și Condițiile, este păstrat de Furnizor în format electronic și nu este accesibil.

20.2. Orice notificare și/sau corespondență adresată Furnizorului de către Cumpărător în conformitate sau în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi expediată pe adresa U Pergamenky 1522/2 Prague 17000 și/sau pe adresa email clienti@footshop.eu / telefon +40 312295453.

Praga, actualizat 10/02/2015